Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+

Are you a Pole living in Ireland? / Mieszkasz w Irlandii?

1. Twoje wykształcenie:
podstawowe
gimnazjalne
zawodowe
średnie
licencjat
magisterium
doktorat
2. Łączna liczba lat Twojej edukacji (od początku szkoły podstawowej do zakończenia nauki) to:
3. Obecny poziom swojej znajomości języka angielskiego oceniasz jako:
świetny
bardzo dobry
dobry, radzę sobie
słaby
nie mówię prawie wcale po angielsku
4. Twój zawód wyuczony to:
5. W Polsce przed przyjazdem do Irlandii:
uczyłem/am się
byłem bezrobotny/a
byłem/am na emeryturze lub rencie
pracowałem/am jako...
6. Czy Twoja ostatnia praca w Polsce odpowiadała Twojemu poziomowi wykształcenia?
tak
raczej tak
raczej nie
nie
trudno powiedzieć
7. Poziom Twoich dochodów w Polsce był:
satysfakcjonujący, mogłem/am pozwolić sobie na niemal wszystko, czego potrzebowałem/am
raczej satysfakcjonujący
przeciętny
niski, z trudem wystarczał mi na życie
bardzo niski, nie byłem/am w stanie zarobić niemal nic
8. Do Irlandii w celach zarobkowych przyjechałem/am po raz pierwszy w roku:
9. Łączny czas Twojej pracy w Irlandii, po odjęciu czasu wyjazdów, to ............... lat.
10. W Irlandii obecnie:
pracuję
nie pracuję, ale szukam pracy
nie pracuję i nie szukam pracy
11. Czy Twoja obecna praca w Irlandii odpowiada Twojemu poziomowi wykształcenia?
tak, pracuję w swoim zawodzie
tak, pracuję na satysfakcjonującym poziomie
nie, pracuję poniżej moich kwalifikacji
trudno powiedzieć
12. Poziom moich dochodów w Irlandii:
pozwala mi na niemal wszystko, czego potrzebuję
jest satysfakcjonujący
jest przeciętny
jest niezbyt wysoki, ale i tak pozwala mi żyć lepiej niż w Polsce
z trudem wystarcza mi na życie
13. W Irlandii czuję się:
doskonale
dobrze
da się żyć
niezbyt dobrze
źle
trudno powiedzieć
14. Czy Irlandczycy dają Ci odczuć, że Cię akceptują?
tak
raczej tak
raczej nie
nie, nie lubią mnie
trudno powiedzieć
15. Ile razy w roku przyjeżdżasz do Polski?
16. Czy planujesz wrócić na stałe do Polski?
tak, w ciągu najbliższych 12 miesięcy
tak, nie wcześniej niż za 12 miesięcy
tak, ale nie wiem jeszcze kiedy
raczej tak
raczej nie
na pewno nie
trudno powiedzieć


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .